افزایش ظرفیت فروش بلیت درسایت های معتبر و طرف قرارداد شرکت های حمل و نقل

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از به کارگیری 50درصد ظرفیت فروش بلیت در سایت های اینترنتی معتبر طرف قرارداد شرکت های حمل و نقل ، به منظور سفررائران اربعین ازمبادی مختلف کشور به مقصدمرزهای خروجی ، خبرداد.حمیدرضاشهرکی معاون حمل و نقل این سازمان ، اظهارداشت :
در راستای تسهیل و ایجادشفافیت درعرضه بلیت سفرزائران اربعین حسینی ، تمامی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل موظف هستند50 درصد ظرفیت سرویس دهی روزانه را اعم از سرویس های عادی و فوق العاده از طریق سایت های اینترنتی معتبر طرف قراردادشرکت های حمل و نقل درقالب روز فروش و پیش فروش اختصاص دهند.
وی خاطرنشان کرد : براساس برنامه ریزی های صورت گرفته درسفرهای بازگشت ، زائران پس از خاتمه زیارت درکشورعراق و پیش از حرکت به سمت مرز ، نام مرز ورودی خود را به سامانه پیامکی 2000141 ارسال نمایند تا ناوگان عمومی مورد نیاز تأمین و در مرزها استقرار یابد.

پست بعدی

افتتاح ۱۱۱ کیلومتر خط ریلی تا پایان شهریور

ی شهریور 13 , 1401
مدیر عامل راه آهن گفت: تا پایان شهریور ۱۱۱ کیلومتر خط ریلی در استان های خوزستان،یزد و لرستان افتتاح می شود. میعاد صالحی گفت: حوزه ریلی در طول سال‌ها مغفول مانده است. در حوزه لوکوموتیو ۲ هزار میلیارد تومان بدهی به ما رسید و انباشت ۳ هزار میلیارد تومان ناشی […]