واکسیناسیون ۲۸.۹۵ درصد افراد بالای ۱۸ سال اصفهان علیه کرونا

پژمان عقدک درخصوص آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ برای جمعیت مورد هدف استان، گفت: درصد کل پوشش واکسیناسیون نوبت اول ۸۵.۱۰ درصد و نوبت دوم ۷۵.۰۶ برای افراد بالای ۱۲ سال تا دیروز پانزدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ گزارش شده است.

درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول ایرانی ۸۶.۹۴ و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت دوم ایرانی ۷۷.۱۵ برای افراد بالای ۱۲ سال انجام شده است.

به گفته او مجموع درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول گروه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال ۸۲.۲۶ درصد و مجموع آمار واکسیناسیون نوبت دوم این گروه سنی ۶۹ درصد اعلام شده است.

عقدک در مورد درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم افراد بالای ۱۸ سال استان، گفت: درمجموع ۲۸.۹۵ درصد افراد بالای ۱۸ سال در استان اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم ایرانی این گروه سنی نیز ۳۰.۴۵ درصد اعلام شده است.

درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول افراد بالای ۹ تا ۱۱ سال ۳.۵۹ درصد و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول ایرانی این گروه سنی ۳.۷۷ درصد گزارش شده است.

منبع:ایمنا

پست بعدی

سبد معیشت کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد

ش بهمن 16 , 1400
به گزارش پایگاه خبری سیمای راه، در نشست شورای عالی کار امروز (شانزدهم بهمن ماه) نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد، نهایی شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پای این رقم را امضا کردند. این سبد برای خانوار متوسط شهری با […]